Select Page

Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu Yayımlandı

SER Danışmanlık olarak, kadınların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarındaki rolünü ortaya koyduğumuz bu çalışmayı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

SER Danışmanlık Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu Yayımlandı

İlkini geçen yıl yayımladığımız Türkiye’nin en geniş kapsamlı raporunun ikincisini Ar-Ge ve İnovasyon ekosistemi ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

SER Danışmanlık Bağımsız Danışmanlık Firması Olarak Yetkilendirildi

SER Danışmanlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında bağımsız danışmanlık firması olarak yetkilendirildi.

Online Fikir Yönetim Platformu

Novipool ile kurum içinden ve dışından tüm fikirleri kaydedin, değerlendirin, tartışın, geliştirin, ödüllendirin.

Ar-Ge El Kitabı Çıktı

Ar-Ge yürütücü ve yöneticileri, akademisyenler, teşvik politikası geliştiren kamu mensupları, araştırmacılar, Ar-Ge’de kariyer hedefi olanlar için bir başvuru kaynağı.

Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı

Pratik tecrübe ve teorik/akademik birikim sahibi, doktoralı ve NPDP sertifikalı uzman ekibimizle Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinizin performansının ve verimliliğin artması için yanınızdayız. .

SER Danışmanlık’tan inovasyon dünyasına 10. yıl armağanı

Ar-Ge Merkezi Yönetimi Yazılımı Novizone ile projelerinizi ve teşvik süreçlerinizi yönetmeniz artık daha hızlı, daha kolay ve hatasız olacak.

Yönetim Danışmanlığı

İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyeti gerçekleştiren kurumlar başta olmak üzere kamu kurumları, özel sektör ve STK’lara yönelik AR-GE/ İnovasyon yönetimi, stratejik yönetim, reorganizasyon, operasyonel mükemmellik, fizibilite planı, proje yönetimi gibi konularda yönetim danışmanlığı

Teşvik Süreç Yönetimi

Yine aynı faaliyetleri yürüten firmaların Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, Ar-Ge proje destekleri, yatırım ve ihracat destekleri gibi teşvikler ile ilgili proje hazırlama, proje denetleme ve mevzuat süreç yönetim hizmeti

Yazılım Geliştirme

İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyeti gerçekleştiren firmalar için süreçlerini etkin bir şekilde yönetecekleri ve teşvikli projeleri ile ilgili mevzuatların gerektirdiği kayıt ve raporlamaları gerçekleştirecekleri yazılımlar geliştiriyoruz

Eğitim Programları

Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yönetim, verimlilik, yatırım, proje, Ar-Ge ve inovasyon gibi konuları kapsayan eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

YILLIK TECRÜBE

FARKLI SEKTÖR

KURUM

PROJE

Prima Programı İstatistikleri [İnfografik]

2018 yılında açılan ve 10 yıl boyunca devam edecek olan PRIMA Programına ilişkin 4 yıllık verileri derledik. Bugüne kadar toplamda 168 projenin fonlandığı, 2 bölüm ve 4 temadan oluşan program kapsamında ülkemizden 59 proje desteklendi. Türkiye 59 proje ile toplam...

Ticaret Bakanlığı Tarafından Sunulan İhracat Destekleri ile İlgili Değişiklik

20 Nisan 2022 tarihinde resmî gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan ihracat destekleri ile ilgili değişiklik yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen hizmet sektörlerinin tanımı, sınıflandırılması ve destek kapsamları ve E-TURQUALITY...

Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında “Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı’nı” başlattı. Çağrı kapsamında, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulumuna yönelik tüzel kişilerce yapılacak...

İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi KDV Düzenlemeleri

15.04.2022 Tarihinde yayımlanan resmî gazete ile Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılmıştır. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi KDV Düzenlemeleri; İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik...

KOSGEB, KOBİ Enerji Verimliliği Desteği Başlattı

Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının...

Uzaktan Çalışma ile İlgili Tebliğ Taslağı 15.03.2022 Tarihinde Yayımlandı

9 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun, uzaktan çalışma ile ilgili Tebliğ taslağı 15.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Tebliğ taslağı ile Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri...

Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu Yayımlandı

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri son yıllarda ülkelerin refahının artmasına en çok hizmet eden çabalardan biri olarak görülmektedir. Diğer birçok ekonomik faaliyette sermaye, yer altı zenginlikleri gibi varlıklar önemli görülürken Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde...

TEYDEB 1702 Patent Lisans 2022 Yılı 1. Dönem Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK TEYDEB 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2022-1. Dönem Çağrısı açıldı. Kimler başvurabilir: Sermaye şirketleri, yüksek öğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüler, teknoloji transfer ofisleri ve...

Güneş Enerjisi ve Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Yatırım Teşvik Belgesi ile Bölgesel Teşvik Kapsamına Alındı

Güneş Enerjisi ve Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Yatırım Teşvik Belgesi ile Bölgesel Teşvik Kapsamına Alındı 24/02/2022 tarihinden itibaren Güneş Enerjisi ve Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Yatırım Teşvik Belgesi ile Bölgesel...

TÜBİTAK TEYDEB 1711-YZE-2022 kodlu Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Açıldı

Çağrı amacı: Yapay zekâ teknolojilerinin müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamak ve Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemini harekete geçirme.   Çağrı kapsamı: Belirli öncelikli alan konuları desteklenecektir....

TÜBİTAK TEYDEB 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme 2022-1. Dönem Çağrıları Açıldı

2 Yeni Çağrı: 1707 Sipariş Ar-Ge 2022-1 (1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2022-1) 1707 Sipariş Ar-Ge-b 2022-1 (1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2022-1) Çağrı kapsamı: Konu ve sektör...

TÜBİTAK 1512 Girişimci Destek Programı BİGG 2022-1 Çağrısı Açıldı

Kapsam, Süreç Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürün/süreç/hizmete dönüştürülmesine yöneliktir. 3 aşamalıdır. Aşama: Uygulayıcı Kuruluşa iş fikri başvurusu Aşama: TÜBİTAK’a iş planı başvurusu Aşama: TÜBİTAK TEYDEB KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na...

Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı

Her bir yeni istihdam için 100 Bin TL Geri Ödemeli, 2 Yıl Geri Ödemesiz, Faizsiz ve Komisyonsuz geri ödeme, İşletme sahibi kadın veya kadın personel istihdam edecek işletmelere +10 Bin TL,   Azami Destek Limitleri  Ölçeğe göre asgari ve azami destek tutarları* Mikro...

SER Danışmanlık Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu Yayımlandı

Türkiye’de son yıllarda özel sektörden, kamudan, sivil toplum alanından ve akademik sahadan birçok kurum ülkenin Ar-Ge ve inovasyon performansını artırmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çabaların bütüncül ve sistematik bir şekilde yürütülmesi, eksiklerin...

TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2022 Yılı 1. Çağrıları Açıldı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Takvimi: Çağrı Açılış Tarihi: 03/01/2022 Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 21/02/2022 (saat 17:00) Çağrı Kapanış Tarihi: 04/03/2022 (saat 23:59) 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Çağrı Açılış...

BİZ KİMİZ?

Yönetim, proje ve inovasyon danışmanlığında uzmanlaşmış 14 yıldır, 30 farklı sektörde, 500’den fazla kuruma yaptığımız danışmanlık ile, 750’den fazla projeyi hayata geçirmiş bir danışmanlık şirketiyiz.

HİZMETLERİMİZ

DEVLET DESTEKLERİ

Birçok kurumun çeşitli Hibe ve Teşviklerini iş planlarına entegre ederek,
işletmelerin projelerinin finansmanını kolaylaştırıyoruz.

Bakanlık Tarafından Yetkilendirilmiş Bağımsız Danışmanlık Firmasıyız

SER Danışmanlık olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Bağımsız Danışmanlık Firması olarak yetkilendirildik. Hamle programında yer alan minimum 10 milyon TL bütçeli projelerin değerlendirilmesi aşamasında yer alıyoruz.

REFERANSLARIMIZ

Bizimle İletişime Geçin

SER Danışmanlık

Mühendislik Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul

+9 0216 545 28 21

+9 0216 545 29 92

bilgi@sd.com.tr

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin