Select Page

SER Danışmanlık Bağımsız Danışmanlık Firması Olarak Yetkilendirildi

SER Danışmanlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında bağımsız danışmanlık firması olarak yetkilendirildi.

SER Danışmanlık Türkiye 2020 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu Yayımlandı

Türkiye’de konuyu en geniş kapsamda ele almaya çalıştığımız bu raporu Ar-Ge ve İnovasyon ekosistemi ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Online Fikir Yönetim Platformu

Novipool ile kurum içinden ve dışından tüm fikirleri kaydedin, değerlendirin, tartışın, geliştirin, ödüllendirin.

Ar-Ge El Kitabı Çıktı

Ar-Ge yürütücü ve yöneticileri, akademisyenler, teşvik politikası geliştiren kamu mensupları, araştırmacılar, Ar-Ge’de kariyer hedefi olanlar için bir başvuru kaynağı.

Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı

Pratik tecrübe ve teorik/akademik birikim sahibi, doktoralı ve NPDP sertifikalı uzman ekibimizle Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinizin performansının ve verimliliğin artması için yanınızdayız. .

SER Danışmanlık’tan inovasyon dünyasına 10. yıl armağanı

Ar-Ge Merkezi Yönetimi Yazılımı Novizone ile projelerinizi ve teşvik süreçlerinizi yönetmeniz artık daha hızlı, daha kolay ve hatasız olacak.

Yönetim Danışmanlığı

İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyeti gerçekleştiren kurumlar başta olmak üzere kamu kurumları, özel sektör ve STK’lara yönelik AR-GE/ İnovasyon yönetimi, stratejik yönetim, reorganizasyon, operasyonel mükemmellik, fizibilite planı, proje yönetimi gibi konularda yönetim danışmanlığı

Teşvik Süreç Yönetimi

Yine aynı faaliyetleri yürüten firmaların Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, Ar-Ge proje destekleri, yatırım ve ihracat destekleri gibi teşvikler ile ilgili proje hazırlama, proje denetleme ve mevzuat süreç yönetim hizmeti

Yazılım Geliştirme

İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyeti gerçekleştiren firmalar için süreçlerini etkin bir şekilde yönetecekleri ve teşvikli projeleri ile ilgili mevzuatların gerektirdiği kayıt ve raporlamaları gerçekleştirecekleri yazılımlar geliştiriyoruz

Eğitim Programları

Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yönetim, verimlilik, yatırım, proje, Ar-Ge ve inovasyon gibi konuları kapsayan eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

YILLIK TECRÜBE

FARKLI SEKTÖR

KURUM

PROJE

Dijital Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Dijital Dönüşüm Çağrısı 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün...

SER Danışmanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Bağımsız Danışmanlık Firması Olarak Yetkilendirildi

SER Danışmanlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında bağımsız danışmanlık firması olarak yetkilendirildi. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı değerlendirme sürecinde, kesin başvuru aşamasını...

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 17. Çağrısı Açıldı

Başvuru son tarihi 8 Ekim 2021 olan çağrıya TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yanı sıra özel sektör kuruluşları başvuruda bulunabilir.   Projelerde “Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular” harici belirlenen öncelikli...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı 10 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.  Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına...

Yerli ERP Sistemlerine Hibe ve Ar-Ge Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dijital dönüşümde önemli araçlardan biri olan "Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP)" sistemlerinde, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesine yönelik destek programı açılmıştır.   Hibe Desteği ve Ar-Ge Teşviği: Rekabet öncesi iş birliği...

TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açıldı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Takvimi: Çağrı Açılış Tarihi: 01/07/2021 Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 20/08/2021 (Saat 17:00) Çağrı Kapanış Tarihi: 08/09/2021 (Saat 23:59)   1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Çağrı Açılış...

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari Yatırım Şartları Değişti

  Asgari sabit yatırım tutarı; 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500,000 TL'den 1.5 milyon TL'ye çıkartıldı. (2022 yılından itibaren geçerlidir.) Pandemi döneminde yatırımını tamamlayamayan sanayicilere teşvik belgesi...

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Üretimde Yapısal Dönüşüm Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan GTİP kodlarına sahip ürünler veya üretim teknolojisi açısından...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Mobilite Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan GTİP kodlarına sahip ürünler veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji...

KOBİGEL “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” Çağrıları Açıldı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2021-01 ve 2021-02 proje teklif çağrıları açılmıştır. Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları: - 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme...

KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-1 Çağrısı Açıldı

Proje Çağrısı: 2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi Çağrı Takvimi: Çağrı Açılış Tarihi: 25.03.2021 Çağrı Kapanış...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: 7 Alan, 919 Ürün, 4 Çağrı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan kimya, eczacılık, tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları  veya bu 7...

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2021-1 Çağrısı Açıldı

Kimler başvurabilir: Sermaye şirketleri, yüksek öğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüler, teknoloji transfer ofisleri ve teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri başvurabilir. Çağrıya...

TÜBİTAK Başvurularında KOBİ Vasfının Belirlenmesine Yönelik Düzenleme

TEYDEB destek programlarına başvuracak sermaye şirketlerinin KOBİ vasfının belirlenmesinde dikkate alınacak tarihler yeniden belirlenmiştir. Kuruluş Ön Kayıt İşlemleri ve Gerekli Evrakların Düzenlenmesine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Mali tablolarda...

TEYDEB Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu Sürüm 01.00 Yürürlükte

TÜBİTAK TEYDEB destek programlarına ilişkin yürürlükte olan farklı mali rapor hazırlama kılavuzları, hepsini kapsayan tek bir dokümanda toplanarak düzenlenmiş ve 01.01.2021 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kurum, kuruluş, mali müşavir ve hakemleri ilgilendiren mali...

BİZ KİMİZ?

Yönetim, proje ve inovasyon danışmanlığında uzmanlaşmış 14 yıldır, 30 farklı sektörde, 500’den fazla kuruma yaptığımız danışmanlık ile, 750’den fazla projeyi hayata geçirmiş bir danışmanlık şirketiyiz.

HİZMETLERİMİZ

DEVLET DESTEKLERİ

Birçok kurumun çeşitli Hibe ve Teşviklerini iş planlarına entegre ederek,
işletmelerin projelerinin finansmanını kolaylaştırıyoruz.

Bakanlık Tarafından Yetkilendirilmiş Bağımsız Danışmanlık Firmasıyız

SER Danışmanlık olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Bağımsız Danışmanlık Firması olarak yetkilendirildik. Hamle programında yer alan minimum 10 milyon TL bütçeli projelerin değerlendirilmesi aşamasında yer alıyoruz.

REFERANSLARIMIZ

Bizimle İletişime Geçin

SER Danışmanlık

Mühendislik Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul

+9 0216 545 28 21

+9 0216 545 29 92

bilgi@sd.com.tr

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin