Select Page

Hizmetlerimiz

AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
Ar-Ge ve inovasyon süreçleri sürekli yeni bilgi girişini gerektirmesi, içerdiği belirsizlikler ve insan faktörüne bağımlı olması sebebiyle yönetilmesi zor süreçlerdir. Bu noktada hem pratik tecrübeye hem de teorik/akademik birikime sahip, içlerinde doktoralı ve NPDP sertifikalı uzmanların da bulunduğu ekibimizle bu süreçlerinizin performansının ve verimliliğin artması için yanınızdayız.
Bu çerçevede hizmet verdiğimiz başlıca başlıklar şunlardır:
– Mevcut Durum Analizi ve İyileştirmeye Açık Noktaların Raporlanması
– Ar-Ge ve inovasyon stratejisinin oluşturulması
– Gerekli performans yönetim sisteminin oluşturulması
– Reorganizasyon çalışmaları
– Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin tasarımı
– Proje yönetim ofisinin (PMO) oluşturulması
– Fikir yönetimi sisteminin oluşturulması
– Fikri sınai haklar yönetim sisteminin oluşturulması

VERİMLİLİK DANIŞMANLIĞI

İşletmelerin çeşitli alt süreçlerinin, verimliliğinin arttırılması doğrultusunda süreç tanımlamalarının yapılması, değer akış haritalarının oluşturulması ve firma içi iletişimi güçlendirecek bilgi yönetim sisteminin oluşturulması için gerekli analizlerin yapılması ve uygulanmasını kapsar.

Interim Management” yaklaşımı ile yeni sistemin uygulanabilir hale getirilmesi için;

 • Re-organization,
 • Re-engineering,
 • 6 Sigma,
 • Yalın yönetim,
 • Yalın üretim,
 • Kısıtlar Teorisi,
 • Balanced Scorecard,

gibi yöntemler kullanarak, SER Danışmanlık olarak firmaların tüm süreçlerinin yönetimi ve verimliliğin arttırılması konusunda çalışmalar yapmaktayız.

YATIRIM-FİZİBİLİTE DANIŞMANLIĞI

Belirlenen stratejik hedeflerin karşılanması için en uygun maliyette ve etkinlikte araçların tespiti, iş planının belirlenmesi ve doğru fizibilite çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Kar amacı gütsün gütmesin, tüm kurumlar yatırımlarını hayata geçirmeden önce detaylı ve bilimsel temelleri olan bir araştırma ve öngörü yapmak durumundadır. Ön hazırlık süreci yeterince verimli geçirilmemiş yatırımlar ciddi emek ve maddi kaynak kaybına sebep olmaktadır.

SER Danışmanlık olarak yatırımlarınızdan en kısa zamanda sağlıklı geri dönüş alabilmeniz ve hedeflenen noktaya ulaşabilmeniz için yanınızdayız.

PROJE YÖNETİMİ

SER Danışmanlık olarak, kurumsal çözüm ortaklığı iş anlayışı ile müşterilerimizin Ar-Ge, Yatırım, İnovasyon gibi farklı proje yönetim süreçlerinde, tecrübeli ekibimiz ile profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bu kapsamda;

 • Konsept Belirleme Süreçlerinin Yönetimi
 • Kaynakların Tespiti
 • KPI’ların Tespiti
 • İş Planının Oluşturulması
 • İş planı süresince ara KPI’ların belirlenmesi
 • Tedarikçi Tespit Süreçleri
 • Satın Alma Süreçlerinin Takibi
 • Bütçe Yönetimi
 • Raporlama
 • Risk Yönetimi
  şeklinde adım adım tüm süreçleri takip ederek kayıt altına almakta ve firmaların başarılı bir şekilde projeyi tamamlaması noktasında hizmet vermekteyiz.

STRATEJİK PLAN DANIŞMANLIĞI

Kurumlarınızın rotasının belirlenmesi için kapsamlı stratejik planlama çalışmalarınıza destek oluyoruz. Bu süreçlerde veri madenciliği, Pazar analizi, dengeli skor kart (balance scorecart), anketler, mülakatlar gibi araçları kullanıyoruz. Stratejik planlama çalışmamızda aşağıdaki adımları izliyoruz.

1-İhtiyaç analizi çalışması:

 • Mevcut iç dış doküman ve veri analitiği.
 • Paydaşlardan bilgi edinme çalışması.
 • Pazar analizi ve kıyaslama (benchmarking) gibi uygulamalarla gerekli araştırmaların yapılması.
 • Sonuç ihtiyaç analizi raporunun oluşturulması.

2-Stratejik amaçların tanımlanması çalışmaları:

 • Misyon ve Vizyon belirlenmesi
 • Stratejik amaçların tanımlanması
 • Politika belirleme
 • 5 ve 10 yıllık hedeflerin tanımlanması

 

AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
Ar-Ge ve inovasyon süreçleri sürekli yeni bilgi girişini gerektirmesi, içerdiği belirsizlikler ve insan faktörüne bağımlı olması sebebiyle yönetilmesi zor süreçlerdir. Bu noktada hem pratik tecrübeye hem de teorik/akademik birikime sahip, içlerinde doktoralı ve NPDP sertifikalı uzmanların da bulunduğu ekibimizle bu süreçlerinizin performansının ve verimliliğin artması için yanınızdayız.
Bu çerçevede hizmet verdiğimiz başlıca başlıklar şunlardır:
– Mevcut Durum Analizi ve İyileştirmeye Açık Noktaların Raporlanması
– Ar-Ge ve inovasyon stratejisinin oluşturulması
– Gerekli performans yönetim sisteminin oluşturulması
– Reorganizasyon çalışmaları
– Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin tasarımı
– Proje yönetim ofisinin (PMO) oluşturulması
– Fikir yönetimi sisteminin oluşturulması
– Fikri sınai haklar yönetim sisteminin oluşturulması

VERİMLİLİK DANIŞMANLIĞI

İşletmelerin çeşitli alt süreçlerinin, verimliliğinin arttırılması doğrultusunda süreç tanımlamalarının yapılması, değer akış haritalarının oluşturulması ve firma içi iletişimi güçlendirecek bilgi yönetim sisteminin oluşturulması için gerekli analizlerin yapılması ve uygulanmasını kapsar.

Interim Management” yaklaşımı ile yeni sistemin uygulanabilir hale getirilmesi için;

 • Re-organization,
 • Re-engineering,
 • 6 Sigma,
 • Yalın yönetim,
 • Yalın üretim,
 • Kısıtlar Teorisi,
 • Balanced Scorecard,

gibi yöntemler kullanarak, SER Danışmanlık olarak firmaların tüm süreçlerinin yönetimi ve verimliliğin arttırılması konusunda çalışmalar yapmaktayız.

YATIRIM-FİZİBİLİTE DANIŞMANLIĞI

Belirlenen stratejik hedeflerin karşılanması için en uygun maliyette ve etkinlikte araçların tespiti, iş planının belirlenmesi ve doğru fizibilite çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Kar amacı gütsün gütmesin, tüm kurumlar yatırımlarını hayata geçirmeden önce detaylı ve bilimsel temelleri olan bir araştırma ve öngörü yapmak durumundadır. Ön hazırlık süreci yeterince verimli geçirilmemiş yatırımlar ciddi emek ve maddi kaynak kaybına sebep olmaktadır.

SER Danışmanlık olarak yatırımlarınızdan en kısa zamanda sağlıklı geri dönüş alabilmeniz ve hedeflenen noktaya ulaşabilmeniz için yanınızdayız.

PROJE YÖNETİMİ

SER Danışmanlık olarak, kurumsal çözüm ortaklığı iş anlayışı ile müşterilerimizin Ar-Ge, Yatırım, İnovasyon gibi farklı proje yönetim süreçlerinde, tecrübeli ekibimiz ile profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bu kapsamda;

 • Konsept Belirleme Süreçlerinin Yönetimi
 • Kaynakların Tespiti
 • KPI’ların Tespiti
 • İş Planının Oluşturulması
 • İş planı süresince ara KPI’ların belirlenmesi
 • Tedarikçi Tespit Süreçleri
 • Satın Alma Süreçlerinin Takibi
 • Bütçe Yönetimi
 • Raporlama
 • Risk Yönetimi
  şeklinde adım adım tüm süreçleri takip ederek kayıt altına almakta ve firmaların başarılı bir şekilde projeyi tamamlaması noktasında hizmet vermekteyiz.

STRATEJİK PLAN DANIŞMANLIĞI

Kurumlarınızın rotasının belirlenmesi için kapsamlı stratejik planlama çalışmalarınıza destek oluyoruz. Bu süreçlerde veri madenciliği, Pazar analizi, dengeli skor kart (balance scorecart), anketler, mülakatlar gibi araçları kullanıyoruz. Stratejik planlama çalışmamızda aşağıdaki adımları izliyoruz.

1-İhtiyaç analizi çalışması:

 • Mevcut iç dış doküman ve veri analitiği.
 • Paydaşlardan bilgi edinme çalışması.
 • Pazar analizi ve kıyaslama (benchmarking) gibi uygulamalarla gerekli araştırmaların yapılması.
 • Sonuç ihtiyaç analizi raporunun oluşturulması.

2-Stratejik amaçların tanımlanması çalışmaları:

 • Misyon ve Vizyon belirlenmesi
 • Stratejik amaçların tanımlanması
 • Politika belirleme
 • 5 ve 10 yıllık hedeflerin tanımlanması