Select Page

Hizmetlerimiz

AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE DESTEK PROGRAMLARI

SER Danışmanlık; Horizon 2020, Eureka, Eurostars, Era-Net gibi uluslararası Ar-Ge destek programı olarak tanımlayabileceğimiz programlara sunulacak projeler için iş birliği geliştirme, başvuru, koordinasyon, yürütme ve sonlandırma hizmetleri vermektedir. Bu programlar için başvuru ve yürütme süreçleri değişiklik gösterse de genel hatlarıyla SER Danışmanlık tarafından verilen hizmet aşağıdaki yol haritası ile belirlenmektedir. Bu aşamalardaki farklılaşmalar genellikle koordinatör veya partnerlik rolleri için değişmektedir.

 1. ÖN ANALİZ

– SER DANIŞMANLIK tarafından aşağıdaki hususlar incelenerek müşteri firmada bir ön analiz çalışması yapılır:

-Faaliyetler,

-Geçmiş proje tecrübeleri,

-Yetkinlikler,

-İlgi alanları,

– Proje fikri (özellikle koordinatör olacaksa gereklidir).

– Bu analiz sonucunda müşterinin AB programları için taşıdığı potansiyel fırsatlar belirlenir.

 

 1. PROJE ARAYIŞI ve EŞLEŞTİRME

Partnerlik rolü için;

– Tespit edilen fırsatlar ortak (partner) arayışı bulunan AB projeleriyle eşleştirilir.

– SER Danışmanlık müşterileri kendilerine sunulan projeleri inceler ve dahil olmak istedikleri proje/projeleri SER DANIŞMANLIK’a bildirir.

– SER DANIŞMANLIK, müşterilerinin uygun gördüğü projelerin koordinatörleri ile iletişime geçerek ilgili başvuru çalışmalarını başlatır.

 

Koordinatörlük rolü için;

– Müşterinin proje fikri üzerinden uygun program ve çağrı araştırılır.

– Proje-çağrı eşleştirmesi yapıldıktan sonra projede gereken uzmanlıklar için farklı ülkelerden ortak (partner) bulunması konusunda destek verilir.

– Konsorsiyumun optimum şartları sağlayacak şekilde bütçe, ülke ve yetkinlik bazlı oluşturulmasına yardımcı olunur.

 

 1. PROJE HAZIRLAMA ve BAŞVURU SÜREÇLERİ

– Konsorsiyumun oluşması durumunda SER DANIŞMANLIK, paydaşlar ile birlikte müşterisinin üstleneceği iş paketlerini, bütçeyi ve diğer teknik detayları görüşür.

– Ön başvuru gerekmesi durumunda da aşağıdaki işlemler yapılır:

 • SER DANIŞMANLIK, diğer paydaşlar ile birlikte müşterisinin dahil olacağı projenin ön başvuru dokümanını son haline getirerek başvurulacak AB Ar-Ge Destek Programı için ilgili kişiye/kuruma iletir ve ön başvuru gerçekleştirilir.
 • Ön başvurusu kabul edilen projenin ilgili programın başvuru koşullarına göre proje yazım süreci SER DANIŞMANLIK tarafından tamamlanarak projenin nihai başvurusu gerçekleştirilmiş olur.
 • Ön başvuru gerektirmeyen projeler için doğrudan nihai başvuru yapılır.
 • Bazı programlarda AB’ye yapılan nihai başvuruya paralel olarak TÜBİTAK’a da başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 1. DEĞERLENDİRME SÜRECİ

-Projelerin değerlendirme süreçleri her program için farklılık gösterebilmektedir.

-Bazı programlarda AB’nin yapılan nihai başvuruyu onaylaması durumunda mali destek için TÜBİTAK’a da başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durumda TÜBİTAK başvuru dosyası da SER DANIŞMANLIK tarafından hazırlanabilecektir.

 

 1. YÜRÜTME SÜRECİ

AB Ar-Ge Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projenin;

-sürdürülebilmesi,

-ara raporlarının hazırlanması,

-dönem raporlarının hazırlanması,

-final raporlarının hazırlanması konularında proje dosyası kapanana kadar danışmanlık ve sürdürülebilirlik hizmeti verilir.

Güncel çağrılar ve duyurular için Linkedin hesabımızı takip edebilirsiniz.

AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE DESTEK PROGRAMLARI

SER Danışmanlık; Horizon 2020, Eureka, Eurostars, Era-Net gibi uluslararası Ar-Ge destek programı olarak tanımlayabileceğimiz programlara sunulacak projeler için iş birliği geliştirme, başvuru, koordinasyon, yürütme ve sonlandırma hizmetleri vermektedir. Bu programlar için başvuru ve yürütme süreçleri değişiklik gösterse de genel hatlarıyla SER Danışmanlık tarafından verilen hizmet aşağıdaki yol haritası ile belirlenmektedir. Bu aşamalardaki farklılaşmalar genellikle koordinatör veya partnerlik rolleri için değişmektedir.

 1. ÖN ANALİZ

– SER DANIŞMANLIK tarafından aşağıdaki hususlar incelenerek müşteri firmada bir ön analiz çalışması yapılır:

-Faaliyetler,

-Geçmiş proje tecrübeleri,

-Yetkinlikler,

-İlgi alanları,

– Proje fikri (özellikle koordinatör olacaksa gereklidir).

– Bu analiz sonucunda müşterinin AB programları için taşıdığı potansiyel fırsatlar belirlenir.

 

 1. PROJE ARAYIŞI ve EŞLEŞTİRME

Partnerlik rolü için;

– Tespit edilen fırsatlar ortak (partner) arayışı bulunan AB projeleriyle eşleştirilir.

– SER Danışmanlık müşterileri kendilerine sunulan projeleri inceler ve dahil olmak istedikleri proje/projeleri SER DANIŞMANLIK’a bildirir.

– SER DANIŞMANLIK, müşterilerinin uygun gördüğü projelerin koordinatörleri ile iletişime geçerek ilgili başvuru çalışmalarını başlatır.

 

Koordinatörlük rolü için;

– Müşterinin proje fikri üzerinden uygun program ve çağrı araştırılır.

– Proje-çağrı eşleştirmesi yapıldıktan sonra projede gereken uzmanlıklar için farklı ülkelerden ortak (partner) bulunması konusunda destek verilir.

– Konsorsiyumun optimum şartları sağlayacak şekilde bütçe, ülke ve yetkinlik bazlı oluşturulmasına yardımcı olunur.

 

 1. PROJE HAZIRLAMA ve BAŞVURU SÜREÇLERİ

– Konsorsiyumun oluşması durumunda SER DANIŞMANLIK, paydaşlar ile birlikte müşterisinin üstleneceği iş paketlerini, bütçeyi ve diğer teknik detayları görüşür.

– Ön başvuru gerekmesi durumunda da aşağıdaki işlemler yapılır:

 • SER DANIŞMANLIK, diğer paydaşlar ile birlikte müşterisinin dahil olacağı projenin ön başvuru dokümanını son haline getirerek başvurulacak AB Ar-Ge Destek Programı için ilgili kişiye/kuruma iletir ve ön başvuru gerçekleştirilir.
 • Ön başvurusu kabul edilen projenin ilgili programın başvuru koşullarına göre proje yazım süreci SER DANIŞMANLIK tarafından tamamlanarak projenin nihai başvurusu gerçekleştirilmiş olur.
 • Ön başvuru gerektirmeyen projeler için doğrudan nihai başvuru yapılır.
 • Bazı programlarda AB’ye yapılan nihai başvuruya paralel olarak TÜBİTAK’a da başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 1. DEĞERLENDİRME SÜRECİ

-Projelerin değerlendirme süreçleri her program için farklılık gösterebilmektedir.

-Bazı programlarda AB’nin yapılan nihai başvuruyu onaylaması durumunda mali destek için TÜBİTAK’a da başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durumda TÜBİTAK başvuru dosyası da SER DANIŞMANLIK tarafından hazırlanabilecektir.

 

 1. YÜRÜTME SÜRECİ

AB Ar-Ge Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projenin;

-sürdürülebilmesi,

-ara raporlarının hazırlanması,

-dönem raporlarının hazırlanması,

-final raporlarının hazırlanması konularında proje dosyası kapanana kadar danışmanlık ve sürdürülebilirlik hizmeti verilir.

Güncel çağrılar ve duyurular için Linkedin hesabımızı takip edebilirsiniz.