Select Page
Covid-19 Eureka Network Çağrısı Açıldı

Covid-19 Eureka Network Çağrısı Açıldı

Toplumu COVID-19 salgını sonrasına hazırlamak ve bir sonraki yüksek bulaşıcı riski olan hastalık pandemisine çözüm aramak için Eureka Network çağrısı açılmıştır. Çağrı kapsamında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 11 katılımcı ülke yer almaktadır. Türkiye’den...
INNOSUP 01 Çağrısı Açıldı

INNOSUP 01 Çağrısı Açıldı

H2020 kapsamında tematik alanlardan farklı olarak üçüncü taraflara açılan çağrılar olarak tanımlayabileceğimiz INNOSUP 01 programı başvuruya açılmıştır. Bu çağrılar AB projesi yürüten konsorsiyumların bütçesinin belirli bir miktarını KOBİ’lerde inovasyonu desteklemek...