Select Page

EKİBİMİZ

Dr. Ömer Özdinç

Dr. Ömer Özdinç

Genel Müdür

SER Danışmanlık’ın kurucusudur. 2007 yılından beri 300’ün üzerinde kuruluşa kurumsal gelişim, strateji geliştirme, proje yönetimi, Ar-Ge/inovasyon yönetimi, Ar-Ge/Tasarım merkezi kurulumu, AB projeleri, teşvik yönetimi gibi alanlarda verilen danışmanlık süreçlerini yönetmiştir. Aynı zamanda Ar-Ge projelerini bizzat yönettiği Novizone isimli kapsamlı bir Ar-Ge ve proje yönetimi yazılımı ile Novipool isimli fikir/inovasyon yönetimi yazılımı geliştirmiştir. Türkiye’de sadece Ar-Ge yetkinliğini arttırmaya odaklanan ilk eğitim platformu olan SER Akademi’yi kurmuştur. Geçmişte farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara yanıt vermek adına sanal gerçeklik (VR/AR), yapay zeka, tarım otomasyonu gibi alanlarda bazı start-up’ların kuruluşunda bulunmuştur.

Lisansını endüstri mühendisliği alanında tamamlamıştır. Yüksek lisansını da Ar-Ge projeleri yönetimi üzerine yapmıştır. “Ulusal İnovasyon Sisteminin Sosyo-Kültürel Kaynakları” konulu teziyle de sosyoloji bölümünden doktora derecesini alan Özdinç İstanbul Üniversitesi’nde lisans üstü öğrencilerine çeşitli dersler vermektedir. Bugüne kadar birçok kamu kurumu ve üniversite ile STK ve özel sektör kuruluşunda farklı eğitimler vermiş, müfredat programları hazırlamış, sempozyumlarda bildiriler sunmuştur. Ar-Ge ile ilgili temel meseleleri ele aldığı “Ar-Ge El Kitabı” adında yayımlanmış bir de kitabı bulunmaktadır.

Ömer Özdinç, sosyal alanda da çalışmalar yaparak özellikle sosyal girişimciliğin ve sosyal inovasyonun yaygınlaştırılmasına yönelik farklı etkinliklerde eğitmen, jüri üyesi, program tasarımcısı gibi görevler almakta, farklı sosyal ve yenilikçi girişimlere gönüllü mentörlük ve sponsorluk desteğinde bulunmaktadır.

Refik Söylemez

Refik Söylemez

Yazılım Mimarı

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yine bu alanda yüksek lisans çalışmaları yürüttü. 5 yıllık yazılım geliştirme, web tasarımı ve IT Uzmanlığı tecrübesinden sonra 2014 yılında SER Danışmanlık ailesine Yazılım Mimarı olarak katıldı.  STK ve Sosyal Sorumluluk alanlarında çeşitli görevler aldı.

Recep Sapan

Recep Sapan

Satış Uzmanı

8 yıllık perakende sektöründe satış sorumlusu satış takım lideri pozisyonlarında görev aldıktan sonra 2020 yılında SER Danışmanlık ailesine katıldı. Yazılım faaliyetlerinde Satış Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Hasan Koç

Hasan Koç

Yazılım Geliştirici

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında eğitim aldı. Tekstil ve IT sektörlerinde görev yaptıktan sonra 2019 yılında SER Danışmanlık ailesine katıldı. SER Danışmanlıkta Yazılım Geliştirici olarak görev yapmaktadır.

Zeynep Nur Sandıkçı

Zeynep Nur Sandıkçı

Proje Sorumlusu

Kimya Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği alanlarında lisans eğitimi aldıktan sonra Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi alanında yüksek lisans çalışmaları yürüttü. SER Danışmanlık’ta Proje Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Alparslan Kumru

Alparslan Kumru

Ekip Lideri

Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki lisans ve yüksek lisans Eğitimi aldı. Eğitiminin bir bölümünü Almanya Hamburg Üniversitesinde tamamladı. Eğitim hayatında başlamış olduğu proje temelli akademik çalışmalarını, sektörel gelişime katkı sağlayacak düzeyde geliştirmekte ve SER Danışmalık ailesinde Ar-Ge, tasarım ve yatırım projelerine yönelik 2011 yılından beri danışmanlık yapmaktadır. Eğitim hayatını akademik düzeyde sürdürerek doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Esra Şakar

Esra Şakar

Ürün Satış ve Süreç Yöneticisi

2005 yılında Ziraat Mühendisliği Bölümünü tamamlayan Esra Şakar 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun oldu. Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası bir çok akademik yayın hazırladı. 10 yıl boyunca teknik danışman, üretim müdürü, tasarım şefi, mahkeme bilirkişisi gibi görevler yürüttü. Ardından 2015 yılında SER Danışmanlık ailesine katıldı. SER Danışmanlık’ın yazılım faaliyetlerinde Ürün Satış ve Süreç Yöneticisi olarak görev almaktadır.

Demet Dağıdır

Demet Dağıdır

AB Proje Sorumlusu

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Demet Dağıdır, aynı üniversitede yine kimya mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı. Eğitiminin bir bölümünü Danimarka’da Syddansk (Güney Danimarka) Üniversitesi’nde tamamladı. Gıda güvenliği, enerji, ilaç gibi alanlarda gerçekleştirilen çeşitli kongrelerde yer aldı, sertifika programlarına katıldı. TÜBİTAK ve TÜPRAŞ’ta stajyer mühendis, bir kozmetik firmasında da kimya mühendisi olarak görev yaptı. 2018 yılından beri SER Danışmanlık bünyesinde Avrupa Birliği Projeleri Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Esra Balkaya

Esra Balkaya

Proje Sorumlusu

 

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Esra Balkaya, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna sunulan projelerin yönetiminde uzmanlaştı. Çeşitli danışmanlık şirketlerinde Proje Uzmanı ve Proje Koordinatörü olarak çalıştı. 2018 yılından beri SER Danışmanlık bünyesinde teşvik süreçlerinde Proje Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Tuğba Alan Söylemez

Tuğba Alan Söylemez

Proje Sorumlusu

 

Marmara ve Bükreş Politeknik Üniversiteleri’nin Biyomühendislik Bölümü’nden mezun olan Tuğba Alan, Romanya Bükreş Politeknik Üniversitesinde Hidroksiapatit üretim ekibinde çalıştı, Marmara Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde 3D Printer kullanarak kıkırdak scaffold üretiminde ve  Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde Brucella aşı üretim ekibinde görev aldı. 2018 yılından beri SER Danışmanlık bünyesinde Proje Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Mihriban Mutlu

Mihriban Mutlu

Proje Yöneticisi

Kimya Mühendisliği lisans eğitiminden sonra akademide Makro Moleküler Kimya ve Biyokimya Anabilim Dalları Laboratuar çalışmaları ve Literatür Çalışmalarında yer aldı. Fransa Lorrain Üniversitesinde TÜBİTAK – EGIDE ortaklı, PIA BOSPHORUS kapsamında hayat geçirilen Polifonksiyonel  Supramoleküler Hidrojeller: Ahşap Ürünlerini Koruyucu Akıllı Biyomalzemeler projesinde araştırmacı olarak çalıştı. Aynı üniversitenin Lermab araştırma laboratuvarında katıldığı çeşitli çalışmalar da makale olarak yayımlandı. 2012 yılında katıldığı SER Danışmanlık ailesinde Ar-Ge Projeleri Süreç Sorumlusu ve Proje Yöneticisi olarak hizmet vermektedir. İşletme bölümünü de tamamlamış olmasının yanında Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Tolga Turan

Tolga Turan

İş Geliştirme ve Ürün Satış Yöneticisi

 Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Bankacılık ve danışmanlık sektöründe uzman ve yönetici olarak çalıştı. İş analitiği konusunda yüksek lisans yaptı. Proje yönetimi, maliyet muhasebesi, finansman yol haritasının oluşturulması, finansal bilançolar, iş analitiği ve yapay zeka konularında uzmanlaştı. 2015 yılından beri SER Danışmanlık’ta İş Geliştirme ve Ürün Satış Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. 

Çağla Durmuş

Çağla Durmuş

Proje Sorumlusu

Fizik Bölümü’nden mezun olan Çağla Durmuş,  yine fizik alanında yüksek lisansını tamamladı. TÜBİTAK projelerinde görev aldı, çeşitli üniversite ve STK’ların eğitim ve sertifika programlarının yanı sıra Ar-Ge ve inovasyon konusunda eğitimler aldı. 2018 yılından beri SER Danışmanlık bünyesinde Proje Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Büşra Nur Boğaz

Büşra Nur Boğaz

Yazılım Mühendisi

 

Karabük Üniversitesi (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Büşra Nur Boğaz çeşitli kurum ve şirketlerde gönüllü ve profesyonel olarak bilgisayar mühendisi olarak çalıştı. Php/Symfony, Nodejs, Javascripts, Jquery, HTML5, CSS, Socket.io, Linux-Ubuntu gibi alanlara hakim olan Boğaz 2019 yılından beri SER Danışmanlık bünyesinde yazılım mühendisi olarak çalışmaktadır.

Hava Özdemir

Hava Özdemir

İdari İşler Sorumlusu

 

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Hava Özdemir, satış teknikleri ve iletişim alanında sertifika eğitimleri aldı. Çeşitli sektörlerde Üst Düzey Yönetici Asistanı olarak çalıştı. 2017 yılından beri SER Danışmanlık bünyesinde İdari ve Mali İşler Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Dr. Ömer Özdinç

Dr. Ömer Özdinç

Genel Müdür

SER Danışmanlık’ın kurucusudur. 2007 yılından beri 300’ün üzerinde kuruluşa kurumsal gelişim, strateji geliştirme, proje yönetimi, Ar-Ge/inovasyon yönetimi, Ar-Ge/Tasarım merkezi kurulumu, AB projeleri, teşvik yönetimi gibi alanlarda verilen danışmanlık süreçlerini yönetmiştir. Aynı zamanda Ar-Ge projelerini bizzat yönettiği Novizone isimli kapsamlı bir Ar-Ge ve proje yönetimi yazılımı ile Novipool isimli fikir/inovasyon yönetimi yazılımı geliştirmiştir. Türkiye’de sadece Ar-Ge yetkinliğini arttırmaya odaklanan ilk eğitim platformu olan SER Akademi’yi kurmuştur. Geçmişte farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara yanıt vermek adına sanal gerçeklik (VR/AR), yapay zeka, tarım otomasyonu gibi alanlarda bazı start-up’ların kuruluşunda bulunmuştur.

Lisansını endüstri mühendisliği alanında tamamlamıştır. Yüksek lisansını da Ar-Ge projeleri yönetimi üzerine yapmıştır. “Ulusal İnovasyon Sisteminin Sosyo-Kültürel Kaynakları” konulu teziyle de sosyoloji bölümünden doktora derecesini alan Özdinç İstanbul Üniversitesi’nde lisans üstü öğrencilerine çeşitli dersler vermektedir. Bugüne kadar birçok kamu kurumu ve üniversite ile STK ve özel sektör kuruluşunda farklı eğitimler vermiş, müfredat programları hazırlamış, sempozyumlarda bildiriler sunmuştur. Ar-Ge ile ilgili temel meseleleri ele aldığı “Ar-Ge El Kitabı” adında yayımlanmış bir de kitabı bulunmaktadır.

Ömer Özdinç, sosyal alanda da çalışmalar yaparak özellikle sosyal girişimciliğin ve sosyal inovasyonun yaygınlaştırılmasına yönelik farklı etkinliklerde eğitmen, jüri üyesi, program tasarımcısı gibi görevler almakta, farklı sosyal ve yenilikçi girişimlere gönüllü mentörlük ve sponsorluk desteğinde bulunmaktadır.

Alparslan Kumru

Alparslan Kumru

Ekip Lideri

Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki lisans ve yüksek lisans Eğitimi aldı. Eğitiminin bir bölümünü Almanya Hamburg Üniversitesinde tamamladı. Eğitim hayatında başlamış olduğu proje temelli akademik çalışmalarını, sektörel gelişime katkı sağlayacak düzeyde geliştirmekte ve SER Danışmalık ailesinde Ar-Ge, tasarım ve yatırım projelerine yönelik 2011 yılından beri danışmanlık yapmaktadır. Eğitim hayatını akademik düzeyde sürdürerek doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Mihriban Mutlu

Mihriban Mutlu

Proje Yöneticisi

Kimya Mühendisliği lisans eğitiminden sonra akademide Makro Moleküler Kimya ve Biyokimya Anabilim Dalları Laboratuar çalışmaları ve Literatür Çalışmalarında yer aldı. Fransa Lorrain Üniversitesinde TÜBİTAK – EGIDE ortaklı, PIA BOSPHORUS kapsamında hayat geçirilen Polifonksiyonel  Supramoleküler Hidrojeller: Ahşap Ürünlerini Koruyucu Akıllı Biyomalzemeler projesinde araştırmacı olarak çalıştı. Aynı üniversitenin Lermab araştırma laboratuvarında katıldığı çeşitli çalışmalar da makale olarak yayımlandı. 2012 yılında katıldığı SER Danışmanlık ailesinde Ar-Ge Projeleri Süreç Sorumlusu ve Proje Yöneticisi olarak hizmet vermektedir. İşletme bölümünü de tamamlamış olmasının yanında Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Esra Şakar

Esra Şakar

Ürün Satış ve Süreç Yöneticisi

10 yılı aşkın süredir, özel sektörde yöneticilik, danışmanlık, eğitmenlik, bilirkişilik görevlerinde bulunmuş olup, 3 yıla yakın süredir SER Danışmanlık ailesinde Satış Süreç Sorumlusu olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Tolga Turan

Tolga Turan

İş Geliştirme ve Ürün Satış Yöneticisi

 

Finans ve İş Geliştirme Danışmanlığı alanında 8 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Proje yönetimi, maliyet muhasebesi, finansman yol haritasının oluşturulması, finansal bilançolar ve raporlar konusundaki uzmanlığını 2 yıldır SER Operasyonel Mükemmelliyet Merkezi çatısı altında, Finans Danışmanı olarak sürdürmektedir.

Refik Söylemez

Refik Söylemez

BT Yöneticisi

7 yılı aşkın süredir, Yazılım Geliştirme ve Web Tasarımı alanlarında farklı projelerde yer almakta, 4 yıla yakın süredir SER Danışmanlık ve Growis Tarım Yazılımları Şirketinde Yazılım ve Destek ekibinde yer almaktadır. Sosyal Sorumluluk projelerinde ‘Proje Yönetimi’ ve ‘Süreç Takibi’ alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Çağla Durmuş

Çağla Durmuş

Proje Sorumlusu

 

Namık Kemal Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Çağla Durmuş, aynı üniversitede yine fizik alanında yüksek lisansını tamamladı. TÜBİTAK projelerinde görev aldı, çeşitli üniversite ve STK’ların eğitim ve sertifika programlarının yanı sıra Ar-Ge ve inovasyon konulu etkinliklerine katıldı. SER Danışmanlık bünyesinde Proje Sorumlusu olarak çalışıyor.

 

Demet Dağıdır

Demet Dağıdır

Proje Sorumlusu

 Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Demet Dağıdır, aynı üniversitede yine kimya mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı. Gıda güvenliği, enerji, ilaç gibi alanlarda gerçekleştirilen çeşitli kongrelerde yer aldı, sertifika programlarına katıldı. TÜBİTAK ve TÜPRAŞ’ta stajyer mühendis, bir kozmetik firmasında da kimya mühendisi olarak görev yaptı. SER Danışmanlık bünyesinde Proje Sorumlusu olarak çalışıyor.

 

Esra Balkaya

Esra Balkaya

Proje Sorumlusu

 

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Esra Balkaya, KOSGEB, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı gibi kurumlarda proje ve girişimcilik alanlarında eğitimler aldı. Çeşitli danışmanlık şirketlerinde Proje Uzmanı ve Proje Koordinatörü olarak çalıştı, tarım ve hayvancılık projelerinde görev aldı.  SER Danışmanlık bünyesinde Proje Sorumlusu olarak çalışıyor.

 

Tuğba Alan

Tuğba Alan

Proje Sorumlusu

Marmara ve Bükreş Politeknik Üniversiteleri’nin Biyomühendislik Bölümü’nden mezun olan Tuğba Alan, Romanya Bükreş Politeknik Üniversiteside Hidroksiapatit üretim ekibinde, Marmara Üniversitesi Biomühendislik bölümünde 3D Printer kullanarak kıkırdak scaffold üretiminde ve  Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde Brucella aşı üretim ekibinde görev aldı. SER Danışmanlık bünyesinde Proje Sorumlusu olarak çalışıyor.

 

 

Büşra Nur Boğaz

Büşra Nur Boğaz

Yazılım Mühendisi

 

Karabük Üniversitesi (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Büşra Nur Boğaz çeşitli kurum ve şirketlerde gönüllü ve profesyonel olarak bilgisayar mühendisi olarak çalıştı. Php/Symfony, Nodejs, Javascripts, Jquery, HTML5, CSS, Socket.io, Linux-Ubuntu gibi alanlara hakim olan Boğaz SER Danışmanlık bünyesinde yazılım mühendisi olarak çalışıyor.

Hava Özdemir

Hava Özdemir

İdari İşler Sorumlusu

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Hava Özdemir, satış teknikleri ve iletişim alanında sertifika eğitimleri aldı. Çeşitli sektörlerde Üst Düzey Yönetici Asistanı olarak çalışan Özdemir. SER Danışmanlık bünyesinde İdari ve Mali İşler Sorumlusu olarak çalışıyor.

 

Recep Sapan

Recep Sapan

Satış Uzmanı

8 yıllık perakende sektöründe satış sorumlusu satış takım lideri pozisyonlarında görev aldıktan sonra 2020 yılında SER Danışmanlık ailesine katıldı. Yazılım faaliyetlerinde Satış Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Zeynep Nur Sandıkçı

Zeynep Nur Sandıkçı

Proje Sorumlusu

Kimya Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği alanlarında lisans eğitimi aldıktan sonra Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi alanında yüksek lisans çalışmaları yürüttü. SER Danışmanlık’ta Proje Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Hasan Koç

Hasan Koç

Yazılım Geliştirici

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında eğitim aldı. Tekstil ve IT sektörlerinde görev yaptıktan sonra 2019 yılında SER Danışmanlık ailesine katıldı. SER Danışmanlıkta Yazılım Geliştirici olarak görev yapmaktadır.