Select Page

Güneş Enerjisi ve Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Yatırım Teşvik Belgesi ile Bölgesel Teşvik Kapsamına Alındı

24/02/2022 tarihinden itibaren Güneş Enerjisi ve Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Yatırım Teşvik Belgesi ile Bölgesel Teşvik kapsamına alınmıştır.

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, Güneş ve Rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kâr payı sağlanmaksızın;

  • 1 inci, 2 inci ve 3’üncü bölgelerde yapılan yatırımlar 4’üncü bölge teşviklerinden; 4’üncü, 5’inci ve 6’ıncı bölgede yapılacak yatırımlar bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanır.
  • Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler yatırım teşvik kapsamında değerlendirilmez.

Destek Unsurları

4.Bölge 

5.Bölge 

6.Bölge 

KDV İstisnası

VAR

VAR 

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

 Vergi İndirimi 

Vergi İndirim Oranı

%70 

%80 

%90 

Yatırıma Katkı Oranı

30%

%40

%50 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

Uygulama Süresi

6 Yıl

7 Yıl

10 Yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

VAR

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

10 Yıl