Select Page

Hakkımızda

Ar-Ge ve Yatırım Projeleri danışmanlığında uzmanlaşmış, 13 yıldır, 28 farklı sektörde, 500’den fazla kuruma yaptığımız danışmanlık ile, 700’den fazla projeyi hayata geçirmiş bir danışmanlık şirketiyiz.

SER Danışmanlık olarak, Ar-Ge, Tasarım ve inovasyon üreten firmaları merkeze alacak şekilde kendimize dört faaliyet alanı tanımladık ve bu faaliyet alanlarını alt markalarla kategorilendirdik.

Yönetim Danışmanlığı

İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyeti gerçekleştiren kurumlar başta olmak üzere kamu kurumları, özel sektör ve STK’lara yönelik AR-GE/ İnovasyon yönetimi, stratejik yönetim, reorganizasyon, operasyonel mükemmellik, fizibilite planı, proje yönetimi gibi konularda yönetim danışmanlığı.

Teşvik Süreç Yönetimi

Yine aynı faaliyetleri yürüten firmaların Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, Ar-Ge proje destekleri, yatırım ve ihracat destekleri gibi teşvikler ile ilgili proje hazırlama, proje denetleme ve mevzuat süreç yönetim hizmeti.

Yazılım Geliştirme

Bu kitlenin Ar-Ge, tasarım ve inovasyon süreçlerini stratejik hedefler doğrultusunda etkin bir şekilde yönetecekleri ve teşvikli projelerinin yürütümü sırasında ilgili mevzuatların gerektirdiği kayıt ve raporlamaları gerçekleştirecek yazılımlar geliştirmek.

Eğitim Programları

Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yönetim, verimlilik, yatırım, proje, Ar-Ge ve inovasyon gibi konuları kapsayan eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.

Birçok kurumun çeşitli Hibe ve Teşviklerini iş planlarına entegre ederek, işletmelerin projelerinin finansmanını kolaylaştırmak gibi bir misyon edindik.

Ayrıca çok farklı sektörlerde bulunma tecrübemiz sayesinde, ülkenin genel sanayi yapısına hakimiyet ve farklı alanlardaki teknolojik gelişimi en güncel haliyle takip edebilme yeteneğini elde ettik.

SER Danışmanlık olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Bağımsız Danışmanlık Firması olarak yetkilendirildik. Hamle programında yer alan minimum 10 milyon TL bütçeli projelerin değerlendirilmesi aşamasında yer alıyoruz.

SER Danışmanlık olarak başarımızın ardındaki en önemli unsurlardan biri de ekibimiz. Farklı uzmanlık alanlarına sahip  ekibimizle sahip olduğumuz bilgiyi faydanıza dönüştürüyoruz.

SER Danışmanlık olarak,

bir çok farklı sektöre hakimiz,

mevzuat güncellemelerini ve sektörel gelişmeleri anlık takip ediyor, bu bilgileri müşterilerimizle anlık paylaşıyoruz,

üniversite/sektör bilgi transferi konusunda koordinasyon görevini üstleniyoruz,

teknolojinin sadece takipçisi değiliz, geliştirdiğimiz yazılımları sektörün hizmetine sunuyoruz,

içinde yer aldığımız projenin özelliklerine göre farklı alanlar için müşteri portföyü, üniversiteler ve uzman havuzundan eşleştirmeler ile Türk sanayisinde Ar-Ge sinerjisi oluşturuyoruz,

işletmelerin süreçlerinin daha verimli hale gelmesi için modern yönetim tekniklerini kullanıyoruz,

düzenlediğimiz eğitim programları ve dahil olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri ile “sadece iş yapmak” motivasyonu ile değil, “değer üretmek” önceliğiyle hareket ediyoruz,

sizinle temas ettiğimiz andan itibaren ekibinizin bir parçası gibi düşünüyor ve sizi bu yaklaşımla yönlendirmek için tüm birikimimizi hizmetinize sunuyoruz.

bilgiden faydaya