Bir Sayfa Seçin

Hakkımızda

Ar-Ge ve Yatırım Projeleri danışmanlığında uzmanlaşmış, 13 yıldır, 28 farklı sektörde, 500’den fazla kuruma yaptığımız danışmanlık ile, 700’den fazla projeyi hayata geçirmiş bir danışmanlık şirketiyiz.

SER Danışmanlık olarak, Ar-Ge, Tasarım ve inovasyon üreten firmaları merkeze alacak şekilde kendimize dört faaliyet alanı tanımladık ve bu faaliyet alanlarını alt markalarla kategorilendirdik.

Yönetim Danışmanlığı

İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyeti gerçekleştiren firmalara yönelik; Ar-Ge/İnovasyon Yönetimi, Operasyonel Mükemmellik ve Stratejik Yönetim alanları başta olmak üzere farklı konularda yönetim danışmanlığı.

Teşvik Süreç Yönetimi

Yine aynı faaliyetleri yürüten firmaların Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, Ar-Ge proje destekleri, yatırım ve ihracat destekleri gibi teşvikler ile ilgili mevzuat süreç yönetim hizmeti.

Yazılım Geliştirme

Bu kitlenin Ar-Ge, tasarım ve inovasyon süreçlerini stratejik hedefler doğrultusunda etkin bir şekilde yönetecekleri ve teşvikli projelerinin yürütümü sırasında ilgili mevzuatların gerektirdiği kayıt ve raporlamaları gerçekleştirecek yazılımlar geliştirmek.

Eğitim Programları

Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yönetim, verimlilik, yatırım, proje, Ar-Ge ve inovasyon gibi konuları kapsayan eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.

Birçok kurumun çeşitli Hibe ve Teşviklerini iş planlarına entegre ederek, işletmelerin projelerinin finansmanını kolaylaştırmak gibi bir misyon edindik.

Ayrıca çok farklı sektörlerde bulunma tecrübemiz sayesinde, ülkenin genel sanayi yapısına hakimiyet ve farklı alanlardaki teknolojik gelişimi en güncel haliyle
takip edebilme yeteneğini elde ettik.

Hem teşvikler hem de sektörler bazında sahip olduğumuz bilgi ve birikimin neticesinde ve bu bilgi ve birikimi müşterilerimizin istifadesine sunmak amacıyla “Türkiye Teşvik Haritası”nı geliştirdik. “Türkiye Teşvik Haritası” ülkemizde teşvik veren tüm kurum ve kuruluşları, ne tür teşvikler verdiklerini ve bu teşviklerden kimlerin yararlanabileceğini görebileceğiniz bir çalışma.

SER Danışmanlık olarak başarımızın ardındaki en önemli unsurlardan biri de ekibimiz. Farklı uzmanlık alanlarına sahip  ekibimizle sahip olduğumuz bilgiyi faydanıza dönüştürüyoruz.

SER Danışmanlık olarak,

bir çok farklı sektöre hakimiz,

teşviklerle ilgili gelişmeleri, mevzuat güncellemelerini ve sektörel gelişmeleri anlık takip ediyor, bu bilgileri müşterilerimizle anlık paylaşıyoruz,

üniversite/sektör bilgi transferi konusunda koordinasyon görevini üstleniyoruz,

teknolojinin sadece takipçisi değiliz, geliştirdiğimiz yazılımları sektörün hizmetine sunuyoruz,

içinde yer aldığımız projenin özelliklerine göre farklı alanlar için müşteri portföyü, üniversiteler ve uzman havuzundan eşleştirmeler ile Türk sanayisinde Ar-Ge sinerjisi oluşturuyoruz,

işletmelerin süreçlerinin daha verimli hale gelmesi için modern yönetim tekniklerini kullanıyoruz,

düzenlediğimiz eğitim programları ve dahil olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri ile “sadece iş yapmak” motivasyonu ile değil, “değer üretmek” önceliğiyle hareket ediyoruz,

sizinle temas ettiğimiz andan itibaren ekibinizin bir parçası gibi düşünüyor ve sizi bu yaklaşımla yönlendirmek için tüm birikimimizi hizmetinize sunuyoruz.

bilgiden faydaya

Hakkımızda

Ar-Ge ve Yatırım Projeleri danışmanlığında uzmanlaşmış, 10 yıldır, 28 farklı sektörde, 300’den fazla kuruma yaptığımız danışmanlık ile, 550’den fazla projeyi hayata geçirmiş bir danışmanlık şirketiyiz.

SER Danışmanlık olarak, Ar-Ge, Tasarım ve inovasyon üreten firmaları merkeze alacak şekilde kendimize dört faaliyet alanı tanımladık ve bu faaliyet alanlarını alt markalarla kategorilendirdik.

Yönetim Danışmanlığı

İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım faaliyeti gerçekleştiren firmalara yönelik; Ar-Ge/İnovasyon Yönetimi, Operasyonel Mükemmellik ve Stratejik Yönetim alanları başta olmak üzere farklı konularda yönetim danışmanlığı.

Teşvik Süreç Yönetimi

Yine aynı faaliyetleri yürüten firmaların Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, Ar-Ge proje destekleri, yatırım ve ihracat destekleri gibi teşvikler ile ilgili mevzuat süreç yönetim hizmeti.

Yazılım Geliştirme

Bu kitlenin Ar-Ge, tasarım ve inovasyon süreçlerini stratejik hedefler doğrultusunda etkin bir şekilde yönetecekleri ve teşvikli projelerinin yürütümü sırasında ilgili mevzuatların gerektirdiği kayıt ve raporlamaları gerçekleştirecek yazılımlar geliştirmek.

Eğitim Programları

Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yönetim, verimlilik, yatırım, proje, Ar-Ge ve inovasyon gibi konuları kapsayan eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.

Birçok kurumun çeşitli Hibe ve Teşviklerini iş planlarına entegre ederek, işletmelerin projelerinin finansmanını kolaylaştırmak gibi bir misyon edindik.

Ayrıca çok farklı sektörlerde bulunma tecrübemiz sayesinde, ülkenin genel sanayi yapısına hakimiyet ve farklı alanlardaki teknolojik gelişimi en güncel haliyle takip edebilme yeteneğini elde ettik.

Hem teşvikler hem de sektörler bazında sahip olduğumuz bilgi ve birikimin neticesinde ve bu bilgi ve birikimi müşterilerimizin istifadesine sunmak amacıyla “Türkiye Teşvik Haritası”nı geliştirdik. “Türkiye Teşvik Haritası” ülkemizde teşvik veren tüm kurum ve kuruluşları, ne tür teşvikler verdiklerini ve bu teşviklerden kimlerin yararlanabileceğini görebileceğiniz bir çalışma.

SER Danışmanlık olarak başarımızın ardındaki en önemli unsurlardan biri de ekibimiz. Farklı uzmanlık alanlarına sahip ekibimizle sahip olduğumuz bilgiyi faydanıza dönüştürüyoruz.

SER Danışmanlık olarak,

bir çok farklı sektöre hakimiz,

teşviklerle ilgili gelişmeleri, mevzuat güncellemelerini ve sektörel gelişmeleri anlık takip ediyor, bu bilgileri müşterilerimizle anlık paylaşıyoruz,

üniversite/sektör bilgi transferi konusunda koordinasyon görevini üstleniyoruz,

teknolojinin sadece takipçisi değiliz, geliştirdiğimiz yazılımları sektörün hizmetine sunuyoruz,

içinde yer aldığımız projenin özelliklerine göre farklı alanlar için müşteri portföyü, üniversiteler ve uzman havuzundan eşleştirmeler ile Türk sanayisinde Ar-Ge sinerjisi oluşturuyoruz,

işletmelerin süreçlerinin daha verimli hale gelmesi için modern yönetim tekniklerini kullanıyoruz,

düzenlediğimiz eğitim programları ve dahil olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri ile “sadece iş yapmak” motivasyonu ile değil, “değer üretmek” önceliğiyle hareket ediyoruz,

sizinle temas ettiğimiz andan itibaren ekibinizin bir parçası gibi düşünüyor ve sizi bu yaklaşımla yönlendirmek için tüm birikimimizi hizmetinize sunuyoruz.

bilgiden faydaya