Select Page

15.04.2022 Tarihinde yayımlanan resmî gazete ile Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılmıştır.

İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi KDV Düzenlemeleri;

  • İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna edilmiştir. Bu kapsamda mal teslimi yapan mükellefler KDV İadesi başvurusunda
  • Egzoz (Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi) gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu kapsamda mükellefler KDV İadesi başvurusunda bulunabilecekler.