Select Page

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi” KKYDP 14. Etap proje başvuru çağrı ilanı yayınlanmıştır.

Program çerçevesinde 81 ilde;

Yatırım Konuları;

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi; kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

 • Proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri
 • Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar (Deniz, İç su yetiştiriciliği)
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

 • Büyükbaş hayvancılık sabit yatırımları
 • Küçükbaş hayvancılık sabit yatırımları
 • Kanatlı yetiştiriciliği sabit yatırımları
 • Sera yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
 • Kültür mantarı üretimi sabit yatırımları
 • Büyükbaş/küçükbaş kesimhane yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
 • Kanatlı kesimhane yatırımları

Hibeye Esas Proje Tutarı;

 • Yeni yatırımlar için: 000.000 TL
 • Tamamlama yatırımları için: 000.000 TL
 • Kapasite artırımı yatırımları için: 500.000 TL
 • Teknoloji yenileme/modernizasyon yatırımları için: 500.000 TL
 • Destek oranı %50

 Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırım Konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitim yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Son Başvuru Tarihi: 06.03.2021