Select Page

Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

 

 

1

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği

2.500

100%

 

 
   

2

Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği

100.000

75%

   
   

3

Enerji Etüt Hizmeti Desteği

30.000

75%

   

4

Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği

400.000

40%