Select Page

TÜBİTAK 1512 Girişimci Destek Programı BİGG 2022-1 Çağrısı Açıldı

Kapsam, Süreç Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürün/süreç/hizmete dönüştürülmesine yöneliktir. 3 aşamalıdır. Aşama: Uygulayıcı Kuruluşa iş fikri başvurusu Aşama: TÜBİTAK’a iş planı başvurusu Aşama: TÜBİTAK TEYDEB KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na...

Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı

Her bir yeni istihdam için 100 Bin TL Geri Ödemeli, 2 Yıl Geri Ödemesiz, Faizsiz ve Komisyonsuz geri ödeme, İşletme sahibi kadın veya kadın personel istihdam edecek işletmelere +10 Bin TL,   Azami Destek Limitleri  Ölçeğe göre asgari ve azami destek tutarları* Mikro...

SER Danışmanlık Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu Yayımlandı

Türkiye’de son yıllarda özel sektörden, kamudan, sivil toplum alanından ve akademik sahadan birçok kurum ülkenin Ar-Ge ve inovasyon performansını artırmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çabaların bütüncül ve sistematik bir şekilde yürütülmesi, eksiklerin...

TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2022 Yılı 1. Çağrıları Açıldı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Takvimi: Çağrı Açılış Tarihi: 03/01/2022 Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 21/02/2022 (saat 17:00) Çağrı Kapanış Tarihi: 04/03/2022 (saat 23:59) 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Çağrı Açılış...

Dijital Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Dijital Dönüşüm Çağrısı 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün...

SER Danışmanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Bağımsız Danışmanlık Firması Olarak Yetkilendirildi

SER Danışmanlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında bağımsız danışmanlık firması olarak yetkilendirildi. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı değerlendirme sürecinde, kesin başvuru aşamasını...

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 17. Çağrısı Açıldı

Başvuru son tarihi 8 Ekim 2021 olan çağrıya TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yanı sıra özel sektör kuruluşları başvuruda bulunabilir.   Projelerde “Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular” harici belirlenen öncelikli...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı 10 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.  Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına...

Yerli ERP Sistemlerine Hibe ve Ar-Ge Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dijital dönüşümde önemli araçlardan biri olan "Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP)" sistemlerinde, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesine yönelik destek programı açılmıştır.   Hibe Desteği ve Ar-Ge Teşviği: Rekabet öncesi iş birliği...

TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açıldı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Takvimi: Çağrı Açılış Tarihi: 01/07/2021 Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 20/08/2021 (Saat 17:00) Çağrı Kapanış Tarihi: 08/09/2021 (Saat 23:59)   1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Çağrı Açılış...

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari Yatırım Şartları Değişti

  Asgari sabit yatırım tutarı; 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500,000 TL'den 1.5 milyon TL'ye çıkartıldı. (2022 yılından itibaren geçerlidir.) Pandemi döneminde yatırımını tamamlayamayan sanayicilere teşvik belgesi...

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Üretimde Yapısal Dönüşüm Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan GTİP kodlarına sahip ürünler veya üretim teknolojisi açısından...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Mobilite Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan GTİP kodlarına sahip ürünler veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji...

KOBİGEL “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” Çağrıları Açıldı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2021-01 ve 2021-02 proje teklif çağrıları açılmıştır. Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları: - 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme...

KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-1 Çağrısı Açıldı

Proje Çağrısı: 2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi Çağrı Takvimi: Çağrı Açılış Tarihi: 25.03.2021 Çağrı Kapanış...
Dijital Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Dijital Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Dijital Dönüşüm Çağrısı 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün...

read more
Yerli ERP Sistemlerine Hibe ve Ar-Ge Desteği

Yerli ERP Sistemlerine Hibe ve Ar-Ge Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dijital dönüşümde önemli araçlardan biri olan "Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP)" sistemlerinde, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesine yönelik destek programı açılmıştır.   Hibe Desteği ve Ar-Ge Teşviği: Rekabet öncesi iş birliği...

read more
Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Üretimde Yapısal Dönüşüm Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan GTİP kodlarına sahip ürünler veya üretim teknolojisi açısından...

read more