Select Page

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının Yeni (Dördüncü) Dönemi Başvuruya Açıldı

Program kapsamında; son 12 aylık ortalama istihdamını koruma ve son üç yılda SGK 4A kapsamında 180 prim gününden fazla çalışmamış üniversite ya da mesleki / teknik lise mezunu yeni personeli 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdü karşılığında, yeni istihdam edilecek her...

KOSGEB Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Açıldı

KOSGEB Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Açıldı Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi...

TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2022 Yılı 2. Çağrıları Temmuz’da Açılıyor

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Takvimi: Çağrı Açılış Tarihi: 04/07/2022 Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 29/08/2022 (Saat 17:00) Çağrı Kapanış Tarihi: 09/09/2022 (Saat 23:59)   1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Çağrı Açılış...

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2022-1 Çağrısı Açıldı

Proje Çağrısı? Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi   Çağrı Takvimi Çağrı Açılış Tarihi: 23.05.2022 Çağrı Kapanış Tarihi: 17.06.2022, saat 23:59 Mazeretli Başvuru Onaylama...

Uzaktan Çalışma ile İlgili Tebliğ Taslağı 27.05.2022 Tarihinde Yayımlandı

9 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun, uzaktan çalışma ile ilgili Tebliğ taslağı 27.05.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Tebliğ ile Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için...

Prima Programı İstatistikleri [İnfografik]

2018 yılında açılan ve 10 yıl boyunca devam edecek olan PRIMA Programına ilişkin 4 yıllık verileri derledik. Bugüne kadar toplamda 168 projenin fonlandığı, 2 bölüm ve 4 temadan oluşan program kapsamında ülkemizden 59 proje desteklendi. Türkiye 59 proje ile toplam...

Ticaret Bakanlığı Tarafından Sunulan İhracat Destekleri ile İlgili Değişiklik

20 Nisan 2022 tarihinde resmî gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan ihracat destekleri ile ilgili değişiklik yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen hizmet sektörlerinin tanımı, sınıflandırılması ve destek kapsamları ve E-TURQUALITY...

Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında “Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı’nı” başlattı. Çağrı kapsamında, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulumuna yönelik tüzel kişilerce yapılacak...

İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi KDV Düzenlemeleri

15.04.2022 Tarihinde yayımlanan resmî gazete ile Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılmıştır. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi KDV Düzenlemeleri; İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik...

KOSGEB, KOBİ Enerji Verimliliği Desteği Başlattı

Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının...

Uzaktan Çalışma ile İlgili Tebliğ Taslağı 15.03.2022 Tarihinde Yayımlandı

9 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun, uzaktan çalışma ile ilgili Tebliğ taslağı 15.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Tebliğ taslağı ile Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri...

Türkiye 2021 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın İş Gücü Raporu Yayımlandı

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri son yıllarda ülkelerin refahının artmasına en çok hizmet eden çabalardan biri olarak görülmektedir. Diğer birçok ekonomik faaliyette sermaye, yer altı zenginlikleri gibi varlıklar önemli görülürken Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde...

TEYDEB 1702 Patent Lisans 2022 Yılı 1. Dönem Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK TEYDEB 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2022-1. Dönem Çağrısı açıldı. Kimler başvurabilir: Sermaye şirketleri, yüksek öğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüler, teknoloji transfer ofisleri ve...

Güneş Enerjisi ve Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Yatırım Teşvik Belgesi ile Bölgesel Teşvik Kapsamına Alındı

Güneş Enerjisi ve Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Yatırım Teşvik Belgesi ile Bölgesel Teşvik Kapsamına Alındı 24/02/2022 tarihinden itibaren Güneş Enerjisi ve Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Yatırım Teşvik Belgesi ile Bölgesel...

TÜBİTAK TEYDEB 1711-YZE-2022 kodlu Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Açıldı

Çağrı amacı: Yapay zekâ teknolojilerinin müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamak ve Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemini harekete geçirme.   Çağrı kapsamı: Belirli öncelikli alan konuları desteklenecektir....
Prima Programı İstatistikleri [İnfografik]

Prima Programı İstatistikleri [İnfografik]

2018 yılında açılan ve 10 yıl boyunca devam edecek olan PRIMA Programına ilişkin 4 yıllık verileri derledik. Bugüne kadar toplamda 168 projenin fonlandığı, 2 bölüm ve 4 temadan oluşan program kapsamında ülkemizden 59 proje desteklendi. Türkiye 59 proje ile toplam...

read more