Bir Sayfa Seçin

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Mobilite Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan GTİP kodlarına sahip ürünler veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji...

KOBİGEL “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” Çağrıları Açıldı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2021-01 ve 2021-02 proje teklif çağrıları açılmıştır. Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları: - 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme...

KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-1 Çağrısı Açıldı

Proje Çağrısı: 2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi Çağrı Takvimi: Çağrı Açılış Tarihi: 25.03.2021 Çağrı Kapanış...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: 7 Alan, 919 Ürün, 4 Çağrı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan kimya, eczacılık, tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları  veya bu 7...

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2021-1 Çağrısı Açıldı

Kimler başvurabilir: Sermaye şirketleri, yüksek öğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüler, teknoloji transfer ofisleri ve teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri başvurabilir. Çağrıya...

TÜBİTAK Başvurularında KOBİ Vasfının Belirlenmesine Yönelik Düzenleme

TEYDEB destek programlarına başvuracak sermaye şirketlerinin KOBİ vasfının belirlenmesinde dikkate alınacak tarihler yeniden belirlenmiştir. Kuruluş Ön Kayıt İşlemleri ve Gerekli Evrakların Düzenlenmesine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Mali tablolarda...

TEYDEB Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu Sürüm 01.00 Yürürlükte

TÜBİTAK TEYDEB destek programlarına ilişkin yürürlükte olan farklı mali rapor hazırlama kılavuzları, hepsini kapsayan tek bir dokümanda toplanarak düzenlenmiş ve 01.01.2021 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kurum, kuruluş, mali müşavir ve hakemleri ilgilendiren mali...

TKDK Onuncu Başvuru Çağrı İlanına Çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi; Tedbir Adı Sektör Kodu Sektör Adı Destek Oranı Toplam Destek Bütçesi (Avro) Tarımsal...

KKYDP 14. Etap Proje Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi” KKYDP 14. Etap proje başvuru çağrı ilanı yayınlanmıştır. Program çerçevesinde 81 ilde; Yatırım Konuları; Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi; kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel...

SER Danışmanlık Türkiye 2020 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu Yayımlandı

Türkiye’de gerek özel sektörden gerek kamu ve sivil toplum alanından gerekse akademik sahadan birçok kurum son yıllarda Ar-Ge ve inovasyon performansının artışı için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çabaların bütüncül ve sistematik bir şekilde yürütülmesi, eksiklerin...

TEYDEB 1501 ve 1507 Programları 2021-1. Dönem Çağrı Dokümanları Yayımlandı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021-1. Dönem Çağrı dokümanları ile 2021 öncelikli alanlar bilgi dokümanı yayımlanmıştır. KOBİ ölçekli kuruluşların başvuruda bulunabileceği yeni dönem çağrılarının açılış tarihi...

TÜBİTAK SAYEM FAZ-2 Çağrısı Açıldı

Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması 2020 Yılı İkinci Faz Çağrı Duyurusu yayımlandı. Bu çağrıya sadece AYDE-KAP-SAYEM-2018-01 kodlu SAYEM 1. Faz çağrısı kapsamında başvuru yapmış olan ve Faz-1’i...

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi

Merkezlerin faaliyete geçirilmesine yönelik kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri %70 oranında ve merkez başına en fazla 5 milyon dolar tutarında desteklenmektedir. Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla...

Ar-Ge Merkezleri İçin Yeni Değişiklikler Geliyor

Ülkemizde Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin daha da geliştirilmesi ve çalışmaların daha katma değerli hale getirilmesi amacı ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda değişiklikler öngören kanun tasarısı Sanayi,...

İhtisas Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Firmalara Destek

İhtisas serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar / yeni kurulacak işletici şirketlere beş (5) yıl süresince; Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemekkaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği, En fazla10...