Select Page

SER Danışmanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Bağımsız Danışmanlık Firması Olarak Yetkilendirildi

SER Danışmanlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında bağımsız danışmanlık firması olarak yetkilendirildi. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı değerlendirme sürecinde, kesin başvuru aşamasını...

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 17. Çağrısı Açıldı

Başvuru son tarihi 8 Ekim 2021 olan çağrıya TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yanı sıra özel sektör kuruluşları başvuruda bulunabilir.   Projelerde “Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular” harici belirlenen öncelikli...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı 10 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.  Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına...

Yerli ERP Sistemlerine Hibe ve Ar-Ge Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dijital dönüşümde önemli araçlardan biri olan "Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP)" sistemlerinde, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesine yönelik destek programı açılmıştır.   Hibe Desteği ve Ar-Ge Teşviği: Rekabet öncesi iş birliği...

TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açıldı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Çağrı Takvimi: Çağrı Açılış Tarihi: 01/07/2021 Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 20/08/2021 (Saat 17:00) Çağrı Kapanış Tarihi: 08/09/2021 (Saat 23:59)   1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Çağrı Açılış...

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari Yatırım Şartları Değişti

  Asgari sabit yatırım tutarı; 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500,000 TL'den 1.5 milyon TL'ye çıkartıldı. (2022 yılından itibaren geçerlidir.) Pandemi döneminde yatırımını tamamlayamayan sanayicilere teşvik belgesi...

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Üretimde Yapısal Dönüşüm Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan GTİP kodlarına sahip ürünler veya üretim teknolojisi açısından...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Mobilite Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan GTİP kodlarına sahip ürünler veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji...

KOBİGEL “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” Çağrıları Açıldı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2021-01 ve 2021-02 proje teklif çağrıları açılmıştır. Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları: - 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme...

KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-1 Çağrısı Açıldı

Proje Çağrısı: 2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi Çağrı Takvimi: Çağrı Açılış Tarihi: 25.03.2021 Çağrı Kapanış...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: 7 Alan, 919 Ürün, 4 Çağrı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan kimya, eczacılık, tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları  veya bu 7...

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2021-1 Çağrısı Açıldı

Kimler başvurabilir: Sermaye şirketleri, yüksek öğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüler, teknoloji transfer ofisleri ve teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri başvurabilir. Çağrıya...

TÜBİTAK Başvurularında KOBİ Vasfının Belirlenmesine Yönelik Düzenleme

TEYDEB destek programlarına başvuracak sermaye şirketlerinin KOBİ vasfının belirlenmesinde dikkate alınacak tarihler yeniden belirlenmiştir. Kuruluş Ön Kayıt İşlemleri ve Gerekli Evrakların Düzenlenmesine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Mali tablolarda...

TEYDEB Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu Sürüm 01.00 Yürürlükte

TÜBİTAK TEYDEB destek programlarına ilişkin yürürlükte olan farklı mali rapor hazırlama kılavuzları, hepsini kapsayan tek bir dokümanda toplanarak düzenlenmiş ve 01.01.2021 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kurum, kuruluş, mali müşavir ve hakemleri ilgilendiren mali...

TKDK Onuncu Başvuru Çağrı İlanına Çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi; Tedbir Adı Sektör Kodu Sektör Adı Destek Oranı Toplam Destek Bütçesi (Avro) Tarımsal...
Yerli ERP Sistemlerine Hibe ve Ar-Ge Desteği

Yerli ERP Sistemlerine Hibe ve Ar-Ge Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dijital dönüşümde önemli araçlardan biri olan "Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP)" sistemlerinde, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesine yönelik destek programı açılmıştır.   Hibe Desteği ve Ar-Ge Teşviği: Rekabet öncesi iş birliği...

read more
Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Üretimde Yapısal Dönüşüm Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan GTİP kodlarına sahip ürünler veya üretim teknolojisi açısından...

read more