Select Page

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021-1. Dönem Çağrı dokümanları ile 2021 öncelikli alanlar bilgi dokümanı yayımlanmıştır.

KOBİ ölçekli kuruluşların başvuruda bulunabileceği yeni dönem çağrılarının açılış tarihi 04.01.2021’dir. Kuruluş bazlı ön kayıt ile proje başvuruları alınacaktır. Ön kayıtta firma KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinin sisteme kaydı zorunludur.

 

1501 için Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi

04.01.2021

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi

12.02.2021 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi

04.03.2021 (saat 23:59)

1507 için Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi

04.01.2021

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi

12.02.2021 (Saat 17:00)

Çağrı Kapanış Tarihi

01.03.2021 (saat 23:59)

2021 yılı Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konu Başlıkları:

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Enerji
 • Makine İmalat
 • Tarım ve Gıda
 • Otomotiv
 • Sağlık
 • Diğer Alanlar         

Öncelikli alanlarda; tüm ana başlıklarda dijitalleşme uygulamaları ve yapay zeka teknolojileri yer almaktadır.

Bazı öncelikli alan konu başlıkları:

 • Büyük veri analitiği, yazılım teknolojileri
 • Alternatif enerji teknolojileri ve enerji depolama sistemleri
 • Makine imalat alanında robotik ve otomasyon sistemleri
 • Otomotiv alanına yönelik malzeme teknolojileri
 • Tarım alanında ıslah ve teknolojileri
 • Diğer alanlarda ise ileri malzeme teknolojileri
 • Sağlıkta biyomedikal ekipman teknolojileri, yeni nesil malzemeler, aşı ve tanıbilim belirlenen öncelikli alanlardan bazılarıdır. Biyoteknolojik ilaç teknolojisi için yol haritasının hazırlanması beklenmektedir.  

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Program Kapsamı

Proje süresi: 18 ay

Proje bütçesi: 600.000 TL

Destek oranı: %75

Başvuru Kurul Değerlendirme Eşik Puanı: 50/100

Proje sayı sınırı: (ortaklı 2 proje ile toplam en fazla 5 proje)

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Program Kapsamı

Proje süresi: 36 ay

Proje bütçesi: Bütçe sınırı yok

Destek Oranı: %75

Başvuru Kurul Değerlendirme Eşik Puanı: 60/100

Proje sayı sınırı: Yok (sınırlama getirilebilir)

Kurul değerlendirmesinde ek puan getirisi olan kriterler (%5-%10)

 • Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı
 • Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması
 • Proje önerisinin aşağıdaki linkte sunulan Öncelikli Alanlardan birinde olması