Select Page

TÜBİTAK TEYDEB destek programlarına ilişkin yürürlükte olan farklı mali rapor hazırlama kılavuzları, hepsini kapsayan tek bir dokümanda toplanarak düzenlenmiş ve 01.01.2021 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kurum, kuruluş, mali müşavir ve hakemleri ilgilendiren mali hususlar ve ödemelere ilişkin güncel bilgi-dokümanlara tek bir sayfadan erişilebilecektir.