Select Page

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.

Üretimde Yapısal Dönüşüm Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan GTİP kodlarına sahip ürünler veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvurular kabul edilecektir. Ürün listesinde yer alan GTİP kodları 2019 yılı tanımına göre belirlenmiş olmalıdır.

Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olmamalıdır.

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi

23 Haziran 2021 Çarşamba

Ön Başvuru Bitiş Tarihi

1 Ağustos 2021 Pazar

Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi

11 Ağustos 2021 Çarşamba

Kesin Başvuru Bitiş Tarihi

31 Ağustos 2021 Salı

Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih

29 Eylül 2021 Çarşamba